Enerji Verimlilik Çalışmaları

Kestirimci

+90 532 744 97 44 info@kestirimci.com

Sanayide enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji verimliliği odaklarını ve miktarlarını tespit etmek ve fabrikalarda etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla, enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmaktadır. Özel olarak düzenlenmiş araçlarla ve portatif ölçüm cihazları ile yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmaları sonucunda fabrikanın mevcut durumu ve enerji verimliliği potansiyeli tespit edilerek, fabrika yönetimine rapor halinde sunulmaktadır. Enerji verimliliği etüt çalışmaları

  •  Ön Görüşme / Veri toplama
  •  Ölçüm
  •  Sonuçların analizi / Rapor aşamalarından oluşmaktadır